English


HLAVNÍ STRANAStudium OptometriePříjmací řízeníZahraniční spolupráceProjektyLaboratoře

OPTOMETRIE na UP v Olomouci

Výuka optometrie má na UP v Olomouci dloholetou tradici. V roce 1986 zde vzniklo vůbec první studium v bývalém Československu, zaměřené na tuto oblast. Standardem je vysoká kvalita v přípravě absolventů, vycházející z dlouholetých zkušeností a založená na znalosti situace v zahraničí. Optimální průběh vzdělávání budoucích optometristů je zajištěn efektivní spoluprací Přírodovědecké fakulty, Lékařské fakulty, Fakulty zdravotnických věd, externích firem a optometrických provozoven. Nedílnou součástí výukových prostor je unikátní moderně a komplexně vybavený laboratorní komplex, který představuje nezbytnou podporu praktické výuky.

Obor OPTOMETRIE je na UP vyučován v rámci tříletého prezenčního bakalářského studia a dvouletého prezenčního navazujícího magisterského studia, studijní program Specializace ve zdravotnictví.

Garanti studia jsou

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Oční klinika LF a FN UP v Olomouci

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

 • obor "Optometrie" v programu "Specializace ve zdravotnictví"
 • tříleté prezenční (denní) studium
 • absolventi získávají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání "optometrista"
 • CÍL: vzdělat absolventy schopné plnohodnotného zapojení do praxe ihned po ukončení studia
 • obsah studia
  • profesně zaměřené předměty
   • vyšetřování a korekce zrakových funkcí, kontaktologie, oftalmologie
  • praktická výuka
   • nadstandardně vybavené laboratoře katedry optiky
    - optometrická laboratoř
    - školní optometrická vyšetřovna
    - technologická laboratoř
   • oddělení a ambulance Oční kliniky LF a FN UP v Olomouci
  • všeobecně zdravotnický základ
  • technický základ
  • ostatní předměty
   • cizí jazyky, informatika


NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

 • obor "Optometrie" v programu "Specializace ve zdravotnictví"
 • dvouleté prezenční (denní) navazující studium
 • zaměření studia
  • moderní metody a techniky v optometrii a příbuzných disciplinách
  • výzkum v optometrii
  • pedagogické znalosti a dovednosti


EVROPSKÝ DIPLOM Z OPTOMETRIE


Optometrie na Univezitě Palackého byla spolu s dalšími třemi zahraničními univezitami zařazena do jedinečného pilotního projektu akreditace tzv. Evropského diplomu v optometrii, který umožňuje pracovní prostupnost optometristů v rámci Evropy. Akreditační proces úspěšně proběhl, přičemž bylo shledáno, že studium optometrie je v souladu s částmi A, B a C1 Evropského diplomu (kompletní diplom se skládá z částí A, B, C a portfolia pacientů, které je možné získat i v praxi po ukončení studia). Prakticky to znamená, že absolventům z roku 2012 a pozdějším (po dobu pětileté platnosti akreditace), kteří budou chtít získat Evropský diplom z optometrie, bude v rámci příslušné zkoušky uznána část A a B. Bižší informace jsou k dispozici na stránkách Evropské rady optiky a optometrie (ECOO).

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 253
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

Katedra optiky

17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592