English


HLAVNÍ STRANAStudium OptometriePříjmací řízeníZahraniční spolupráceProjektyLaboratoře

OPTOMETRIE A JEJÍ APLIKACE 2011

 • výzkumný projekt financovaný interní grantovou agenturou UP
 • anotace
  • Projekt je cílen na podporou a rozvoj studentského výzkumu v rámci magisterského studia oboru optometrie a v souvisejících oblastech postgraduálního studia. Konkrétní aktivity budou směřovány na aktuální témata výzkumu binokulárních zrakových funkcí a refrakce se zřetelem k možným praktickým aplikacím získaných výstupu.
  • Nepřímo navazuje na projekt "Optometrie a její aplikace 2010"
 • oblasti výzkumu
  • binokulární funkce
  • měření a korekce refrakce oka


OPTOMETRIE PRO BUDOUCNOST

 • projekt zaměřený na inovaci studia
 • projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 • cílem projektu je inovace studia Optometrie na UP s využitím získaných zkušeností ze zahraničí a s důrazem na praktickou uplatnitelnost absolventů
Optometrie pro budoucnost
 • bližší informace na webových stránkách projektu


EVROPSKÝ DIPLOM Z OPTOMETRIE

 • Optometrie na Univezitě Palackého byla spolu s dalšími třemi zahraničními univezitami zařazena do jedinečného pilotního projektu akreditace tzv. Evropského diplomu v optometrii, který umožňuje pracovní prostupnost optometristů v rámci Evropy. Na základě výsledků akreditace mají absolventi optometrie na UP, kteří ukončili bc. studium v roce 2012 a později (po dobu 5 let platnosti akreditace), nárok na uznání částí A a B při skládání zkoušky z Evropského diplomu.

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 253
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

Katedra optiky

17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592