English


HLAVNÍ STRANAStudium OptometriePříjmací řízeníZahraniční spolupráceProjektyLaboratoře

Erasmus

Program Erasmus umožňuje uskutečňovat výměnné pobyty vyučujících a studentů mezi univerzitami v růzých evropských státech. Pro obor Optometrie je v současné době navázána v rámci tohoto programu následující spolupráce:
  • Anglia Ruskin University Cambridge, Velká Británie
    výměna učitelů
    Univerzita je též spolu s University of Houston, Texas, USA, výzkumným partnerem katedry optiky v rámci společného výzkumu v oblasti psychofyzikálních měření vizuálních funkcí, viz sekce Výzkum
  • Hochschule Aalen, Německo
    výměna studentů, studijní programy v němčině a angličtině
    každoročně do Aalenu vyjíždí 2-4 studenti na půlroční studijní pobyt v průběhu zimního semestru
  • Veleučiliště Velika Gorica, Chorvatsko
    výměna učitelů

Zahraniční organizace

UP v Olomouci je jedním ze zakládajících členů Evropské akademie optiky a optometrie (EAOO).
Katedra optiky PřF UP v Olomouci spolupracuje s Evropskou radou optiky a optometrie (ECOO) na pilotním projektu akreditace tzv. Evropského diplomu v optometrii, který umožňuje pracovní prostupnost optometristů v rámci Evropy. Na základě výsledků akreditace mají absolventi optometrie na UP, kteří ukončili bc. studium v roce 2012 a později (po dobu 5 let platnosti akreditace), nárok na uznání částí A a B při skládání zkoušky z Evropského diplomu. Více informací je možné nalézt na stránkách ECOO, případně v sekci Studium Optometrie.