English


HLAVNÍ STRANA

Zahraniční výzkumná spolupráce

Optometristický tým katedry optiky je zapojen do společných výzkumných aktivit v oblasti vyšetřování a vyhodnocování psychofyzikálních měření vizuálních funkcí ve spolupráci s:
 • Anglia Ruskin University CAMBRIDGE, Velká Británie
 • Huddersfield University, Velká Británie
 • University of HOUSTON, Texas, USA
 • Slovenská technická universita v Bratislavě, Slovenská republika

Studentské výzkumné projekty v optometrii

Studentský výzkum je podporován v rámci interních grantů UP. Každoročně jsou předkládány (dosud vždy úspěšně) projekty Optometrie a její aplikace, určené na podporu tohoto výzkumu.
Oblasti výzkumu:
 • Psychofyzikální měření (crowding, konturová interakce)
 • Problematika nitroočního tlaku
 • UV záření a zrakový systém
 • Binokulární funkce a jejich vyšetřování
 • Aberace optického systému oka
 • Vliv korekčních pomůcek na zrak

Obhájené disertační práce na PřF se zaměřením na optometrii

 • Psychofyzikální měření zrakových funkcí: crowding a konturová interakce
  Mgr. Lenka Musilová, DiS., Ph.D., obhájená disertační práce, 2019
 • Vliv fyziologické zátěže na hodnotu nitroočního tlaku a jeho měření
  Mgr. Eliška Najmanová, Ph.D., obhájená disertační práce, 2018
 • Úprava pro výpočet optické mohutnosti intraokulární čočky při axiálních délkách větších než 25 mm
  Mgr. Martin Falhar, Ph.D., obhájená disertační práce, 2010
 • Obrazová analýza sítnice oka se zřetelem k diagnostice glaukomu
  RNDr. František Pluháček, Ph.D., obhájená disertační práce, 2004

Katedra optiky

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
77146 Olomouc

tel: +420 585 634 253
fax: +420 585 634 253
e-mail : kaspirova(a)optics.upol.cz

Fakturační adresa

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

Katedra optiky

17. listopadu 12
77146 Olomouc

IČ :61989592
DIČ :CZ61989592